.
 

Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

 

ผู้ชม
วันนี้ 30
เมื่อวาน 31
ทั้งหมด 136,093
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 35
ทั้งหมด 166,946
การให้บริการ เช่ารถตู้ VIP พร้อมคนขับ
 - บริษัทฯ สามารถจัดรถสำหรับ รับ – ส่งพนักงาน ของบริษัทเอกชน โดยมีรถตู้ทุกขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนพนักงาน
 - มีการทำสัญญาเป็นรายปีหรือตามที่ลูกค้ากับบริษัทตกลงกัน 
 - ภายหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำสัญญากับบริษัทฯ แล้วจะชำระค่าขนส่งเป็นรายเดือน
 - ราคาคิดตามระยะเส้นทางที่ลูกค้ากับบริษัทตกลงกัน ซึ่งสามารถปรับค่าขนส่งได้ตามราคาน้ำมัน
 - ลูกค้าจะทำการตกลงกับบริษัทฯ ในการกำหนดเส้นทางและตารางเวลาในการรับ-ส่งที่แน่นอน
 - บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด
 - บริษัทฯ เน้นความสำคัญกับมาตรฐานในด้านความปลอดภัย สะดวก และ สะอาด เป็นที่สุด
 

บริการรายวัน 
 - รับส่งผู้บริหาร – บริษัท, โรงแรม กทม. หรือสถานที่ต่างๆ
 - อมรม-สัมนา ในเขต กทม. หรือสถานที่ต่างๆ
 - รับเช็ค-วางบิล ในเขต กทม. หรือสถานที่ต่างๆ
 - รับแขกสนามบิน-โรงแรม ในเขต กทม. หรือสถานที่ต่างๆ

* บริการให้เช่ารถตู้นำเที่ยว 
- เป็นกรุ๊ป
- เป็นครอบครัว

สิ่งอำนวยความสะดวก : 
 * รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง กว้างขวาง  โอ่โถง  นั่งสบาย
 * เช่ารถตู้ 4 แถว ขนาด 13-15 ที่นั่ง
 * TV เครื่องเสียง MP3 DVD Karaoke ครบครัน
 * ภายในตกแต่งหรูหรา มีระดับ สำหรับลูกค้าระดับ VIP อย่างท่าน
 * ประกันภัยชั้น 1 ตาม พรบ. กรมการประกันภัย 

ระยะเวลาการเช่ารถตู้ไป-กลับภายใน 1 วัน
- ระยะเวลาการเช่า 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. หรือนับเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกิน
   20.00 น.ของวันนั้น
- กรณีที่ผู้ใช้บริการออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น.คิดค่าบริการเพิ่มอีก 100 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 100 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 1 วัน 

ระยะเวลาการ เช่ารถตู้มากกว่า 1 วัน
- วันที่ออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ให้นับเป็นค่าบริการ 1 วัน
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานขับรถ จะต้องได้พักผ่อนไม่น้อย
  กว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน 
 
ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ / ค่าจอดรถ
- วันที่ออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถังไว้ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการที่จุดนัดหมายทุกครั้ง
- การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถให้เต็มถังทุกครั้ง
  เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
- ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย


เงื่อนไขการ ให้เช่ารถตู้
-  ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง (เฉพาะรุ่น) / คัน 
-  พนักงานขับรถจะปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 
   ความเร็วในการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาเส้นทาง สภาพผิวการจราจรและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม 
-  พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลาหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
   เดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  และทรัพย์สินภายในรถ
ติดต่อ ขอใช้บริการ รถตู้รับ-ส่งพนักงาน,

รถรับส่งพนักงาน

คุณวิชาญ  ชื่นชม (ชาญ) โทร : 081 -8308334
E -Mail : amatatour@hotmail.com  ,www.amatatour.com
 

รถรับส่งพนักงาน

รถตู้รับส่งพนักงาน บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงาน  

รับส่งผู้บริหาร สัมนา รายวัน-รายเดือน

รถตู้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า พร้อมคนขับ บริการคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย

ชำนาญทุกเส้นทาง คนขับสุภาพ มีมารยาทดี ด้วยคุณภาพรถตู้เช่าที่ทันสมัย

 
เว็บสำเร็จรูป
×